ZÁKLADNÍ CENÍK

Servisní výjezd po Praze vč.1. hodiny práce 900 Kč/1 osobo hodina
Hodina práce – kabelování 300 Kč/1 osobo hodina
Hodina práce – odborná činnost 490 Kč/1 osobo hodina
Programování 740 Kč/1 osobo hodina
Několikadenní práce (zakázka) smluvní cena
Doprava po Praze (mimo výjezd) 400 Kč paušál
Doprava delší vzdálenosti: 300,00 Kč + 7,00 Kč za Km nad rámec Prahy


Poznámka:
Po první hodině bude započítána každá započatá půlhodina.
"Při použití specialních technologií a nástrojů, bude navíc účtována částka odpovídající nákladům na použité technologie, nebo nástroje."

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný pouze pro činnost prováděnou na území ČR.